20 ก.ค. 10.00 น. - 22 ก.ค. 19.00 น.

|

Pearl Continental Hotel Lahore

TOP THAI BRANDS

20 ก.ค. 10.00 น. - 22 ก.ค. 19.00 น. Pearl Continental Hotel

TOP THAI BRANDS

Time & Location

20 ก.ค. 10.00 น. - 22 ก.ค. 19.00 น.

Pearl Continental Hotel Lahore, Mall Rd, G.O.R. - I, Lahore, Punjab, Pakistan

About the Event

20-22 July At Pearl Continental Hotel Booth No.16

Share This Event